സുഹൃത്ത്.കോം

വിജ്ഞാനം വിനോദത്തിലൂടെ - മലയാളിക്കായ് മലയാളത്തില്‍ - ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം മലയാളി കൂട്ടുകാര്‍

ഇനി എല്ലാ റീചാർജും ഒരു സിമ്മിൽ നിന്ന് www.teleflexy.com Want Distributors From All Districs in Kerala , UAE , Qatar and Saudi Contact Us : 00971556071415

 

അംഗങ്ങള്‍

ചര്‍ച്ചാ വേദി

 
 
 

ഇപ്പോള്‍ കിട്ടിയതു

balamurali.gp മറുപടി നല്‍കിയിരിക്കുന്നു 'ഫയല്‍ റിക്കവറി ടൂളുകളെ എന്തിനുപെടിക്കണം (പാമ്പിനു ശത്രു കീരിതന്നെ) പരീക്കുട്ടി വന്നേ... പൂയ്‌ എന്ന ചര്‍ച്ചയില്‍'
5 മിനിട്ടുകള്‍ മുന്‍പ്
Sumil Dev മറുപടി നല്‍കിയിരിക്കുന്നു 'നിങ്ങളുടെ നമ്പറില്‍ നിന്നും ISD കോള്‍ വിളിക്കാം സൌജന്യമായി !!!! എന്ന ചര്‍ച്ചയില്‍'
7 മിനിട്ടുകള്‍ മുന്‍പ്
Bashir Mohamed 'ബാബുരാജ് എടതിരിഞ്ഞി' നു(ക്ക്) സ്ക്രാപ്പ് അയച്ചു
7 മിനിട്ടുകള്‍ മുന്‍പ്
Ashraf മറുപടി നല്‍കിയിരിക്കുന്നു 'നിങ്ങളുടെ നമ്പറില്‍ നിന്നും ISD കോള്‍ വിളിക്കാം സൌജന്യമായി !!!! എന്ന ചര്‍ച്ചയില്‍'
8 മിനിട്ടുകള്‍ മുന്‍പ്

© 2014   സുഹൃത്ത്.കോം™

മുദ്രകള്‍  |  പരാതികള്‍/സഹായം  |  Terms of Service