സുഹൃത്ത്.കോം

വിജ്ഞാനം വിനോദത്തിലൂടെ - മലയാളിക്കായ് മലയാളത്തില്‍ - ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം മലയാളി കൂട്ടുകാര്‍

 

ചര്‍ച്ചാ വേദി

അംഗങ്ങള്‍

 
 
 

ഇപ്പോള്‍ കിട്ടിയതു


ആർ എൻ കുറുപ്പ് ( ഉണ്ണി ) മറുപടി നല്‍കിയിരിക്കുന്നു 'നമ്മുടെ ആണ്‍ കുട്ടികൾ സുരക്ഷിതരാണോ ? എന്ന ചര്‍ച്ചയില്‍'
55 സെക്കന്റുകള്‍ മുന്‍പ്
ബാബുരാജ് നാരായണന്‍ മറുപടി നല്‍കിയിരിക്കുന്നു '""ബ്ലോഗ്‌ രചനയും ആസ്വാദനവും """" എന്ന ചര്‍ച്ചയില്‍'
1 മിനിട്ട് മുന്‍പ്
Afsal Abdulla.Thalikkulam മറുപടി നല്‍കിയിരിക്കുന്നു 'നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ്‌ ടീം - ഇപ്പോൾ സമ്പൂർണം, സംപൂജ്യം എന്ന ചര്‍ച്ചയില്‍'
1 മിനിട്ട് മുന്‍പ്

ആർ എൻ കുറുപ്പ് ( ഉണ്ണി ) മറുപടി നല്‍കിയിരിക്കുന്നു 'നമ്മുടെ ആണ്‍ കുട്ടികൾ സുരക്ഷിതരാണോ ? എന്ന ചര്‍ച്ചയില്‍'
2 മിനിട്ടുകള്‍ മുന്‍പ്

© 2014   സുഹൃത്ത്.കോം™

മുദ്രകള്‍  |  പരാതികള്‍/സഹായം  |  Terms of Service