സുഹൃത്ത്.കോം

വിജ്ഞാനം വിനോദത്തിലൂടെ - മലയാളിക്കായ് മലയാളത്തില്‍ - ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം മലയാളി കൂട്ടുകാര്‍

എറ്റവും കൂടുതല്‍ വീക്ഷിച്ച ചര്‍ച്ചകള്‍ 

1 ഷുഗര്‍ രോഗം മാറ്റാം, അതും പണചിലവില്ലാതെ

ഷുഗര്‍ രോഗം മാറ്റാം, അതും പണചിലവില്ലാതെ

2 DNS ഹാക്ക് ചെയ്ത് ഇന്റര്‍നെറ്റ്‌ സ്പീഡ് ഇരട്ടിയാക്കാന്‍ ഒരു കുറുക്കുവഴി!!

DNS ഹാക്ക് ചെയ്ത് ഇന്റര്‍നെറ്റ്‌ സ്പീഡ് ഇരട്ടിയാക്കാന്‍ ഒരു കുറുക്കുവഴി!!

3 കാസ്പെർസ്കി ഇന്റർനെറ്റ്‌ സെക്യൂരിറ്റി 2016 രണ്ടു വർഷത്തേക്ക് ഫ്രീ!!

കാസ്പെർസ്കി ഇന്റർനെറ്റ്‌ സെക്യൂരിറ്റി 2016 രണ്ടു വർഷത്തേക്ക് ഫ്രീ!!

4 ഇന്റർനെറ്റ്‌  ഡൌൺലോഡ്  മാനെജരെയ് ..... (KT # 235)

ഇന്റർനെറ്റ്‌ ഡൌൺലോഡ് മാനെജരെയ് ..... (KT # 235)

5 ഐഫോണ്‍ ഡിവൈസ് മാനേജര്‍ !!! (iDevice മാനേജർ)

ഐഫോണ്‍ ഡിവൈസ് മാനേജര്‍ !!! (iDevice മാനേജർ)

6 സുഹൃത്ത്.കോമില്‍ നിന്നും നിങ്ങള്‍ക്കിതുവരെ ഒരു സുഹൃത്തിനെ എങ്കിലും ലഭിച്ചോ ?

സുഹൃത്ത്.കോമില്‍ നിന്നും നിങ്ങള്‍ക്കിതുവരെ ഒരു സുഹൃത്തിനെ എങ്കിലും ലഭിച്ചോ ?

7 എങ്ങിനെ സ്ക്രീന്‍ ഷോട്ട് എടുക്കാം ?

എങ്ങിനെ സ്ക്രീന്‍ ഷോട്ട് എടുക്കാം ?

8 വാട്ട്സ് ആപ്പ്   അടക്കം നിങ്ങളുടെ കാമുകിയുടെ  ഫോണിലെ വിവരങ്ങള്‍ എല്ലാം അപ്പോള്‍ അപ്പോള്‍ തന്നെ  ചോര്‍ത്തി എടുക്കാം !!! keerus back again  with  fully  loded

വാട്ട്സ് ആപ്പ് അടക്കം നിങ്ങളുടെ കാമുകിയുടെ ഫോണിലെ വിവരങ്ങള്‍ എല്ലാം അപ്പോള്‍ അപ്പോള്‍ തന്നെ ചോര്‍ത്തി എടുക്കാം !!! keerus back again with fully loded

9 ഇനി നിങ്ങള്‍ ആരെ വിളിച്ചാലും അയാളുടെ ഫോണില്‍ നിങ്ങളുടെ നമ്പര്‍ Private നമ്പര്‍ എന്ന്കാണിക്കും (മല്‍സരം ടിപ്പ് 21 )i

ഇനി നിങ്ങള്‍ ആരെ വിളിച്ചാലും അയാളുടെ ഫോണില്‍ നിങ്ങളുടെ നമ്പര്‍ Private നമ്പര്‍ എന്ന്കാണിക്കും (മല്‍സരം ടിപ്പ് 21 )i

10 വരൂ ... നമുക്ക്  മുത്തുകൾ  പെറുക്കിയെടുക്കാം ..

വരൂ ... നമുക്ക് മുത്തുകൾ പെറുക്കിയെടുക്കാം ..

 

ചര്‍ച്ചാ വേദി

അംഗങ്ങള്‍

 
 
 

പരിപാടികള്‍

അറിയിപ്പ്

ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യൂ

ഇപ്പോള്‍ കിട്ടിയതു

ശിവനന്ദ മറുപടി നല്‍കിയിരിക്കുന്നു 'വരൂ ... നമുക്ക് മുത്തുകൾ പെറുക്കിയെടുക്കാം .. എന്ന ചര്‍ച്ചയില്‍'
1 മിനിട്ട് മുന്‍പ്
+ അലിഭായ് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു 'കന്യാകുമാരിയിലെ മറക്കാത്ത ആ രാത്രി!!'
1 മിനിട്ട് മുന്‍പ്
+ അലിഭായ് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു 'കന്യാകുമാരിയിലെ മറക്കാത്ത ആ രാത്രി!!'
1 മിനിട്ട് മുന്‍പ്
ശിവനന്ദ മറുപടി നല്‍കിയിരിക്കുന്നു 'വരൂ ... നമുക്ക് മുത്തുകൾ പെറുക്കിയെടുക്കാം .. എന്ന ചര്‍ച്ചയില്‍'
2 മിനിട്ടുകള്‍ മുന്‍പ്
+ അലിഭായ് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു 'കന്യാകുമാരിയിലെ മറക്കാത്ത ആ രാത്രി!!'
2 മിനിട്ടുകള്‍ മുന്‍പ്
2016 ആർ എൻ കുറുപ്പ് ( ഉണ്ണി ) മറുപടി നല്‍കിയിരിക്കുന്നു 'വരൂ ... നമുക്ക് മുത്തുകൾ പെറുക്കിയെടുക്കാം .. എന്ന ചര്‍ച്ചയില്‍'
2 മിനിട്ടുകള്‍ മുന്‍പ്
+ അലിഭായ് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു 'കന്യാകുമാരിയിലെ മറക്കാത്ത ആ രാത്രി!!'
2 മിനിട്ടുകള്‍ മുന്‍പ്
2016 ആർ എൻ കുറുപ്പ് ( ഉണ്ണി ) മറുപടി നല്‍കിയിരിക്കുന്നു 'വരൂ ... നമുക്ക് മുത്തുകൾ പെറുക്കിയെടുക്കാം .. എന്ന ചര്‍ച്ചയില്‍'
2 മിനിട്ടുകള്‍ മുന്‍പ്

© 2016   സുഹൃത്ത്.കോം™   www.v4orkut.com

മുദ്രകള്‍  |  പരാതികള്‍/സഹായം  |  Terms of Service

Offline

സുഹൃത്ത്.കോം പരിപാടികള്‍ തത്സമയം സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്യുന്ന ചാനല്‍,ഇടതു വശത്ത് നിങ്ങള്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ബട്ടനില്‍ പച്ച ലൈറ്റ് കാണുന്നു എങ്കില്‍ ലൈവ് പരിപാടി ഉണ്ട്