സുഹൃത്ത്.കോം

വിജ്ഞാനം വിനോദത്തിലൂടെ - മലയാളിക്കായ് മലയാളത്തില്‍ - ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം മലയാളി കൂട്ടുകാര്‍

അംഗങ്ങള്‍

ചര്‍ച്ചാ വേദി

 
 
 

ഇപ്പോള്‍ കിട്ടിയതു


Active
ബാബുരാജ് നാരായണന്‍ മറുപടി നല്‍കിയിരിക്കുന്നു 'ന്യൂ ജനറേഷന്‍ Vs ഓൾഡ്‌ ജനറേഷന്‍ എന്ന ചര്‍ച്ചയില്‍'
46 സെക്കന്റുകള്‍ മുന്‍പ്

Active
ആഷിഫ്‌ കെ ഹമീദ് (കുഞ്ഞാക്ക) മറുപടി നല്‍കിയിരിക്കുന്നു 'ന്യൂ ജനറേഷന്‍ Vs ഓൾഡ്‌ ജനറേഷന്‍ എന്ന ചര്‍ച്ചയില്‍'
50 സെക്കന്റുകള്‍ മുന്‍പ്

✔ACTIVE
ജിനീഷ് (ജിനു) മറുപടി നല്‍കിയിരിക്കുന്നു 'രോഗങ്ങളും രോഗനിര്‍ണയവും എന്ന ചര്‍ച്ചയില്‍'
55 സെക്കന്റുകള്‍ മുന്‍പ്
RK Nair അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു 'അമ്മയെക്കാണാൻ !!!!!!!!!'
1 മിനിട്ട് മുന്‍പ്

© 2014   സുഹൃത്ത്.കോം™

മുദ്രകള്‍  |  പരാതികള്‍/സഹായം  |  Terms of Service