സുഹൃത്ത്.കോം

വിജ്ഞാനം വിനോദത്തിലൂടെ - മലയാളിക്കായ് മലയാളത്തില്‍ - ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം മലയാളി കൂട്ടുകാര്‍

Videos

 

ചര്‍ച്ചാ വേദി

 
 
 

പരിപാടികള്‍

അറിയിപ്പ്

ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യൂ

ഇപ്പോള്‍ കിട്ടിയതു

034-അനീഷ്‌(സഹയാത്രികന്‍) മറുപടി നല്‍കിയിരിക്കുന്നു 'പുട്ടാലുവും കള്ളുകുടവും !! എന്ന ചര്‍ച്ചയില്‍'
2 സെക്കന്റുകള്‍ മുന്‍പ്
054卐 വിനുമുല്ലശ്ശേരി 卐 മറുപടി നല്‍കിയിരിക്കുന്നു 'പുട്ടാലുവും കള്ളുകുടവും !! എന്ന ചര്‍ച്ചയില്‍'
33 മിനിട്ടുകള്‍ മുന്‍പ്
054卐 വിനുമുല്ലശ്ശേരി 卐 മറുപടി നല്‍കിയിരിക്കുന്നു 'പുട്ടാലുവും കള്ളുകുടവും !! എന്ന ചര്‍ച്ചയില്‍'
36 മിനിട്ടുകള്‍ മുന്‍പ്
054卐 വിനുമുല്ലശ്ശേരി 卐 മറുപടി നല്‍കിയിരിക്കുന്നു 'പുട്ടാലുവും കള്ളുകുടവും !! എന്ന ചര്‍ച്ചയില്‍'
36 മിനിട്ടുകള്‍ മുന്‍പ്
054卐 വിനുമുല്ലശ്ശേരി 卐 മറുപടി നല്‍കിയിരിക്കുന്നു 'പുട്ടാലുവും കള്ളുകുടവും !! എന്ന ചര്‍ച്ചയില്‍'
36 മിനിട്ടുകള്‍ മുന്‍പ്
Afsal CK മറുപടി നല്‍കിയിരിക്കുന്നു 'കാസ്പെർസ്കി ഇന്റർനെറ്റ്‌ സെക്യൂരിറ്റി 2016 രണ്ടു വർഷത്തേക്ക് ഫ്രീ!! എന്ന ചര്‍ച്ചയില്‍'
1 മണിക്കൂര്‍ മുന്‍പ്
2016 Sanil commented on 043 സുല്‍ത്താന്‍(മുനീര്‍ വയനാട്)'s video
2 മണിക്കൂറുകള്‍ മുന്‍പ്
031 ++സുബ++ സുപ്പൂ@ഗതാഗത മന്ത്രി മറുപടി നല്‍കിയിരിക്കുന്നു 'വീണ്ടും രചനാവേദിയുടെ സുവർണ്ണകാലം... എന്ന ചര്‍ച്ചയില്‍'
2 മണിക്കൂറുകള്‍ മുന്‍പ്

© 2016   സുഹൃത്ത്.കോം™   www.v4orkut.com

മുദ്രകള്‍  |  പരാതികള്‍/സഹായം  |  Terms of Service

Offline

സുഹൃത്ത്.കോം പരിപാടികള്‍ തത്സമയം സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്യുന്ന ചാനല്‍,ഇടതു വശത്ത് നിങ്ങള്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ബട്ടനില്‍ പച്ച ലൈറ്റ് കാണുന്നു എങ്കില്‍ ലൈവ് പരിപാടി ഉണ്ട്