സുഹൃത്ത്.കോം

വിജ്ഞാനം വിനോദത്തിലൂടെ - മലയാളിക്കായ് മലയാളത്തില്‍ - ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം മലയാളി കൂട്ടുകാര്‍

എറ്റവും കൂടുതല്‍ വീക്ഷിച്ച രചനകള്‍ 

 

എട്ടാം വാർഷികാഘോഷം എറണാകുളം

ചര്‍ച്ചാ വേദി

അംഗങ്ങള്‍

 
 
 

അറിയിപ്പ്

ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യൂ

ഇപ്പോള്‍ കിട്ടിയതു

പ്രവി അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു 'നിനക്കായി മാത്രം ഒരുവേളയില്‍ ഞാന്‍ പുനര്‍ജനിക്കാം'
8 മിനിട്ടുകള്‍ മുന്‍പ്
പ്രവി അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു 'പ്രാണസഖി'
10 മിനിട്ടുകള്‍ മുന്‍പ്
പ്രവി അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു 'ശിശുദിനം'
12 മിനിട്ടുകള്‍ മുന്‍പ്
പ്രവി അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു 'ശിശുദിനം'
13 മിനിട്ടുകള്‍ മുന്‍പ്
പ്രവി അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു 'ശിശുദിനം'
13 മിനിട്ടുകള്‍ മുന്‍പ്
പ്രവി അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു 'ശിശുദിനം'
14 മിനിട്ടുകള്‍ മുന്‍പ്
Unnikuttan P.R മറുപടി നല്‍കിയിരിക്കുന്നു 'സുഹൃത്തിലെ പുതുമുഖങ്ങളേ.....ഇത് നിങ്ങൾക്കു വേണ്ടി മാത്രം ... എന്ന ചര്‍ച്ചയില്‍'
16 മിനിട്ടുകള്‍ മുന്‍പ്
076റിയാസ് കാളികാവ്-ആരോഗ്യമന്ത്രി മറുപടി നല്‍കിയിരിക്കുന്നു '❀❀ആൽത്തറ❀❀ - സൗഹൃദ സംഭാഷണ വേദി എന്ന ചര്‍ച്ചയില്‍'
20 മിനിട്ടുകള്‍ മുന്‍പ്

© 2017   സുഹൃത്ത്.കോം™   www.v4orkut.com

മുദ്രകള്‍  |  പരാതികള്‍/സഹായം  |  Terms of Service

Offline

സുഹൃത്ത്.കോം പരിപാടികള്‍ തത്സമയം സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്യുന്ന ചാനല്‍,ഇടതു വശത്ത് നിങ്ങള്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ബട്ടനില്‍ പച്ച ലൈറ്റ് കാണുന്നു എങ്കില്‍ ലൈവ് പരിപാടി ഉണ്ട്