സുഹൃത്ത്.കോം

വിജ്ഞാനം വിനോദത്തിലൂടെ - മലയാളിക്കായ് മലയാളത്തില്‍ - ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം മലയാളി കൂട്ടുകാര്‍

Videos

 

എട്ടാം വാർഷികാഘോഷം എറണാകുളം

ചര്‍ച്ചാ വേദി

വാര്‍ത്തകള്‍

Loading… Loading feed

 
 
 

പരിപാടികള്‍

അറിയിപ്പ്

ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യൂ

ഇപ്പോള്‍ കിട്ടിയതു

ആനന്ദൻ മറുപടി നല്‍കിയിരിക്കുന്നു 'എന്നേയും തേടി വന്നു ആ ഹൃദയത്തിന്‍റെ സ്നേഹ മാധുര്യം നിറഞ്ഞ സമ്മാനം... എന്ന ചര്‍ച്ചയില്‍'
1 മിനിട്ട് മുന്‍പ്
ആനന്ദൻ മറുപടി നല്‍കിയിരിക്കുന്നു 'ഫോണിന് എത്രത്തോളം അഡിക്റ്റാണെന്നറിയാം.... എന്ന ചര്‍ച്ചയില്‍'
4 മിനിട്ടുകള്‍ മുന്‍പ്
ആനന്ദൻ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു 'പുള്ളിക്കുയില്‍'
5 മിനിട്ടുകള്‍ മുന്‍പ്
040Shijina Moothayil അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു 'പുള്ളിക്കുയില്‍'
13 മിനിട്ടുകള്‍ മുന്‍പ്
RIFAS SULAIMAN മറുപടി നല്‍കിയിരിക്കുന്നു 'ഫോണിന് എത്രത്തോളം അഡിക്റ്റാണെന്നറിയാം.... എന്ന ചര്‍ച്ചയില്‍'
42 മിനിട്ടുകള്‍ മുന്‍പ്
RIFAS SULAIMAN മറുപടി നല്‍കിയിരിക്കുന്നു 'ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് കോള്‍ റെക്കോര്‍ഡര്‍ എന്ന ചര്‍ച്ചയില്‍'
45 മിനിട്ടുകള്‍ മുന്‍പ്
RIFAS SULAIMAN മറുപടി നല്‍കിയിരിക്കുന്നു 'എഞ്ചിനീയറിംഗ് സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഒരു സഹായം എന്ന ചര്‍ച്ചയില്‍'
1 മണിക്കൂര്‍ മുന്‍പ്
074 shafi tanur ഷാഫി താനൂർ മറുപടി നല്‍കിയിരിക്കുന്നു 'എന്നേയും തേടി വന്നു ആ ഹൃദയത്തിന്‍റെ സ്നേഹ മാധുര്യം നിറഞ്ഞ സമ്മാനം... എന്ന ചര്‍ച്ചയില്‍'
1 മണിക്കൂര്‍ മുന്‍പ്

© 2017   സുഹൃത്ത്.കോം™   www.v4orkut.com

മുദ്രകള്‍  |  പരാതികള്‍/സഹായം  |  Terms of Service

Offline

സുഹൃത്ത്.കോം പരിപാടികള്‍ തത്സമയം സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്യുന്ന ചാനല്‍,ഇടതു വശത്ത് നിങ്ങള്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ബട്ടനില്‍ പച്ച ലൈറ്റ് കാണുന്നു എങ്കില്‍ ലൈവ് പരിപാടി ഉണ്ട്