സുഹൃത്ത്.കോം

വിജ്ഞാനം വിനോദത്തിലൂടെ - മലയാളിക്കായ് മലയാളത്തില്‍ - ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം മലയാളി കൂട്ടുകാര്‍

 

ചര്‍ച്ചാ വേദി

അംഗങ്ങള്‍

 
 
 

സമ്മാനം

അറിയിപ്പ്

ഇപ്പോള്‍ കിട്ടിയതു

satheesh മറുപടി നല്‍കിയിരിക്കുന്നു 'ഇരുപതു മണിക്കൂര്‍ വീഡിയോ ഒരൊറ്റ ഡിവിഡിയില്‍...!! എന്ന ചര്‍ച്ചയില്‍'
5 മിനിട്ടുകള്‍ മുന്‍പ്
Afsal Abdulla.Thalikkulam മറുപടി നല്‍കിയിരിക്കുന്നു 'മഹാസംഗമം മത്സര സമസ്യാപൂരണം എന്ന ചര്‍ച്ചയില്‍'
14 മിനിട്ടുകള്‍ മുന്‍പ്
vaheed മറുപടി നല്‍കിയിരിക്കുന്നു 'എന്താണു സുഹൃത്ത് ? എന്തൊക്കെയാണീ സൈറ്റില്‍ ഉള്ളത് ? എന്ന ചര്‍ച്ചയില്‍'
25 മിനിട്ടുകള്‍ മുന്‍പ്
Vinodnair Nair മറുപടി നല്‍കിയിരിക്കുന്നു 'YouTube ല്‍ നിന്നും HD ക്വളിട്ടിയില്‍ വീഡിയോ ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം ... എന്ന ചര്‍ച്ചയില്‍'
27 മിനിട്ടുകള്‍ മുന്‍പ്
vaheed മറുപടി നല്‍കിയിരിക്കുന്നു 'YouTube ല്‍ നിന്നും HD ക്വളിട്ടിയില്‍ വീഡിയോ ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം ... എന്ന ചര്‍ച്ചയില്‍'
31 മിനിട്ടുകള്‍ മുന്‍പ്
ശ്രീകുമാര്‍ ശാസ്താംകോട്ട (ഉണ്ണി) മറുപടി നല്‍കിയിരിക്കുന്നു 'മഹാസംഗമം മത്സര സമസ്യാപൂരണം എന്ന ചര്‍ച്ചയില്‍'
54 മിനിട്ടുകള്‍ മുന്‍പ്
Abdul Bari K.P ന്റെ(ടെ) വചനം
"മെയ്‌ 24 നു കോഴിക്കോടെ എത്താൻ കയിയാതവര്ക് ഇദു നല്ല കാര്യമാവില്ലെയ് ?"
54 മിനിട്ടുകള്‍ മുന്‍പ്
Abdul Bari K.P ന്റെ(ടെ) വചനം
"6 th varshikathintey Bagamaayi U A E il oru sangamam nadathiyaal nannayirikkum ."
56 മിനിട്ടുകള്‍ മുന്‍പ്

© 2015   സുഹൃത്ത്.കോം™

മുദ്രകള്‍  |  പരാതികള്‍/സഹായം  |  Terms of Service