സുഹൃത്ത്.കോം

വിജ്ഞാനം വിനോദത്തിലൂടെ - മലയാളിക്കായ് മലയാളത്തില്‍ - ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം മലയാളി കൂട്ടുകാര്‍

Videos

 

എട്ടാം വാർഷികാഘോഷം എറണാകുളം

ചര്‍ച്ചാ വേദി

 
 
 

അറിയിപ്പ്

ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യൂ

ഇപ്പോള്‍ കിട്ടിയതു

2൦16-Manikuttan S Nair മറുപടി നല്‍കിയിരിക്കുന്നു '❀❀ആൽത്തറ❀❀ - സൗഹൃദ സംഭാഷണ വേദി എന്ന ചര്‍ച്ചയില്‍'
1 മിനിട്ട് മുന്‍പ്
2൦16-Manikuttan S Nair മറുപടി നല്‍കിയിരിക്കുന്നു '❀❀ആൽത്തറ❀❀ - സൗഹൃദ സംഭാഷണ വേദി എന്ന ചര്‍ച്ചയില്‍'
2 മിനിട്ടുകള്‍ മുന്‍പ്
2൦16-Manikuttan S Nair അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു 'അംഗപരിമിതാർക്കു വേണ്ടി ഒരു ബ്ലോഗ് നിർമിച്ചിരിക്കുന്നു'
4 മിനിട്ടുകള്‍ മുന്‍പ്
2൦16-Manikuttan S Nair അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു 'ഞാൻ കലാപകാരി !'
6 മിനിട്ടുകള്‍ മുന്‍പ്
2016 Jiash Kassim മറുപടി നല്‍കിയിരിക്കുന്നു '❀❀ആൽത്തറ❀❀ - സൗഹൃദ സംഭാഷണ വേദി എന്ന ചര്‍ച്ചയില്‍'
14 മിനിട്ടുകള്‍ മുന്‍പ്
2൦16-Manikuttan S Nair മറുപടി നല്‍കിയിരിക്കുന്നു 'ഇന്ന്... ഇന്നലെകളില്‍... (മാര്‍ച്ച് 23) എന്ന ചര്‍ച്ചയില്‍'
17 മിനിട്ടുകള്‍ മുന്‍പ്
054卐 വിനുമുല്ലശ്ശേരി 卐 commented on Govind's video
18 മിനിട്ടുകള്‍ മുന്‍പ്
054卐 വിനുമുല്ലശ്ശേരി 卐 മറുപടി നല്‍കിയിരിക്കുന്നു '*** നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗൂഗിൾ ക്രോം എങ്ങിനെ ഫാസ്റ്റാക്കാം *** എന്ന ചര്‍ച്ചയില്‍'
22 മിനിട്ടുകള്‍ മുന്‍പ്

© 2017   സുഹൃത്ത്.കോം™   www.v4orkut.com

മുദ്രകള്‍  |  പരാതികള്‍/സഹായം  |  Terms of Service

Offline

സുഹൃത്ത്.കോം പരിപാടികള്‍ തത്സമയം സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്യുന്ന ചാനല്‍,ഇടതു വശത്ത് നിങ്ങള്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ബട്ടനില്‍ പച്ച ലൈറ്റ് കാണുന്നു എങ്കില്‍ ലൈവ് പരിപാടി ഉണ്ട്