സുഹൃത്ത്.കോം

വിജ്ഞാനം വിനോദത്തിലൂടെ - മലയാളിക്കായ് മലയാളത്തില്‍ - ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം മലയാളി കൂട്ടുകാര്‍


ഇനി എല്ലാ റീചാർജും ഒരു സിമ്മിൽ നിന്ന് www.ezytopup.in Wanted Distributors From All Districts in Kerala , UAE , Qatar and Saudi Contact : 9633615245

സലാം
നാന്‍ പറയുന്ന ഈ വിദ്യ ചിലപ്പോള്‍ ചിലര്‍ക്ക് അറിയാമായിരിക്കും .......
ഫസിബൂക് ലോഗ് ഇന്‍ പേജ് ഇന്റ വാല്ല്പപ്പേര്‍ മാറ്റാം
സ്ക്രീന്‍ ഷോട്ട് കാണൂ

ഇതാ ഇവന യടുക്കെ ആദ്യം
ലിങ്ക് ഇതാ

നിഗല്ലുട ഫസിബൂക് ലോഗ് ഇന്‍ പേജ് ഓപ്പണ്‍ ചയ്യു
ഇപ്പോള്‍ നിഗല്ല്ക്ക് ഒരു ടൂള്‍ ഐക്കണ്‍ കാന്നാം

ഇപ്പോള്‍ നിഗല്ല്ക്ക് ലിങ്ക് ചര്ക്കാന്‍ വരും

നിഗല്ല്ക്കെ ഇഷ്ടമില്ല ഫോട്ടോയുട ലിങ്ക് പേസ്റ്റ് ചയ്യൂ
ഒരു സാമ്പിള്‍ ലിങ്ക്

http://3.bp.blogspot.com/-UcyIeqbv4ns/TerTiAjbbcI/AAAAAAAAAJs/jSxR4...

വിഷയം: ഇന്‍, ഫേസ്, ഫോട്ടോ, ബുക്കില്‍, മാറ്റാം, ലോഗ്, സ്ക്രീന്‍

കാഴ്ചക്കാര്‍: 6450

Attachments:

ഇതിനു മറുപടി നല്‍കാം

ഈ ചര്‍ച്ചയ്ക്കുള്ള മറുപടികള്‍

കൊള്ളാം..!! അടിപൊളി

കൊള്ളാം

good........

കൊള്ളാം

നോകട്ടെ............

errror kanikkunnu

അണ്ടര്‍ വെയറില്‍ എംബ്രോയിഡറി ചെയ്തിട്ട് തന്നത്താനെ കാണാം ..........

??????

supper

ഞാന്‍ എടുത്തു.നല്ല രെസം.നന്ദി.

RSS

ഇപ്പോള്‍ കിട്ടിയതു


Active
卐 വിനു മുല്ലശ്ശേരി 卐 മറുപടി നല്‍കിയിരിക്കുന്നു 'വിവാഹത്തിനു ഒരുങ്ങുന്നതിനു മുന്‍പ്...പുരുഷന്മാര്‍ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം!! എന്ന ചര്‍ച്ചയില്‍'
4 മിനിട്ടുകള്‍ മുന്‍പ്
1.Sabu Vs {{സാബുമോന്‍}} മറുപടി നല്‍കിയിരിക്കുന്നു 'വിവാഹത്തിനു ഒരുങ്ങുന്നതിനു മുന്‍പ്...പുരുഷന്മാര്‍ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം!! എന്ന ചര്‍ച്ചയില്‍'
9 മിനിട്ടുകള്‍ മുന്‍പ്
amish മറുപടി നല്‍കിയിരിക്കുന്നു 'ഇന്റർനെറ്റ്‌ ഡൌണ്‍ലോഡ് മാനേജർ പോര്‍ട്ടബിള്‍ വെര്‍ഷന്‍ -6.15 എന്ന ചര്‍ച്ചയില്‍'
10 മിനിട്ടുകള്‍ മുന്‍പ്

Active
卐 വിനു മുല്ലശ്ശേരി 卐 മറുപടി നല്‍കിയിരിക്കുന്നു 'ജനത്തിനെ ഞെക്കിപ്പിഴിയുന്ന സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം എന്ന ചര്‍ച്ചയില്‍'
14 മിനിട്ടുകള്‍ മുന്‍പ്

© 2014   സുഹൃത്ത്.കോം™

മുദ്രകള്‍  |  പരാതികള്‍/സഹായം  |  Terms of Service